BG | EN
Организационната структура на ЕвроБул Холдинг е съобразена с основните принципи и изскванията на международния стандарт ISO/IEC 17000 “Оценка на съответствието – речник и основни положения”