BG | EN
Джи Си Ес България – орган за сертификация на системи за управление
ЕвроБул Серт – орган за сертификация на продукти СЕ маркировка
 
ЕвроБул Контрол – орган за контрол, лабораторни изпитвания и калибриране
ЕвроБул Ловико – Комплексен център за изпитване и калибриране “Ловико”
 
ЕвроБул Верифай – орган за верификация на доклади за емисии
ЕвроБул Енерджи – компания за финансиране на проекти за енергийна ефективност
 
ЕвроБул Рейтинг – агенция за финансово и инвестиционно посредничество
ЕвроБул Тренинг – център за професионална квалификация и обучение
 
ЕвроБул Иновейшън – работа по научно приложни проекти
ЕвроБул Контрол АйТиСи – дружество за контролни услуги