BG | EN
 
ЕвроБул Тренинг – Център за професионална квалификация и обучение
ЕвроБул Тренинг се занимава с обучение на специалисти по различни стандарти. При сформиране на групи от определени райони, обучението може да се проведе на място, без да се налага на всички участници да пътуват големи разстояния.
Най-често провежданите обучения са:
  • Въвеждащи курсове за обучение и курсове за вътрешни одитори по системи за управление. Курсове за обучение на водещи одитори по системи за управление.
  • Обучение за лаборатории по стандарта ISO/IEC 17025.
  • Обучение по стандарта БДС EN ISO 15189 – за медицински лаборатории.
  • Обучение по стандарта ISO 10012 – системи за управление на измерванията.