BG | EN
 
ЕвроБул Рейтинг – Дружество за финансиране и инвестиции
Участие и управление на проекти финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз.

Европейски фонд за регионално развитие
Предоставя се финансиране за инвестиции в производството, което води до създаване на нови възможности за работа, инвестиции в инфраструктура, образование, обществено здраве, развитие на местен потенциал, малки и средни предприятия, наука и научни изследвания и инвестиции в околната среда.

Европейски социален фонд (ЕСФ – ESF)
Финансирането по линия на ЕСФ подпомага най вече безработните лица и регенерирането им на пазара на труда, по бързата интеграция на младите хора в трудовия процес, приспособяването на работната сила към промените в производството, налагане политика на равни възможности на пазара на труда, подкрепа на човешките ресурси и т.н.