BG | EN
 
Дружество за иновации ЕвроБул Иновейшън ООД
Компанията е създадена и работи изцяло по иновативни и научно-приложни проекти. Нейните основни цели са внедряване на новите технологии и тяхната широка употреба в декоративните и индустриални покриития, които се влияят от външни фактори.
Основно направление на развойната дейност са: нанокомпозитни функционални поркрития с висока устойчивост на външни атмосферни въздействия. За преодоляване на недостатъците на традиционните полимерни поккрития се прилагат високи технологии (нанотехнологиите) за разработване на нов хибриден материал, който представлява нанокомпозит от полимер (филмообразуващ материал) модифициран с подходящо подбрана комбинация от наноразмерни пълнители.
Придружаващи дейности:
  • Интерфейс за трансфер на технологии
  • Обучение и техническа помощ по разработка на проекти
  • Инндустриална и интелектуална защита на иновативни разработки