BG | EN
 
ЕвроБул Енерджи – ESCO компания – финансиране на проекти за енергийна ефективност
ЕвроБул Енерджи e ESCO компания, осигуряваща финансиране на проекти за изпълнение на енергийно ефективни дейности с гарантиран резултат. Фирмата оказва техническа помощ при управление на проекти на органите за местно самоуправление в България по изпълнение на енергийно ефективни проекти.

Създава локални и регионални енергийни агенции с финансирането от европейски програми: SAVE / CONCERTO и други.

ЕвроБул Енерджи обследва енергийна ефективност на сгради и на енергийни потребители – производители на стоки и на услуги, чийто обекти имат годишно потребление на енергия, равно или по-голямо на 3000 MWh.