BG | EN
София 1000,
ул. Христо Белчев 8, ет. 4,
тел: +359 2 988 35 15
Факс: +359 2 987 0835
 
Пловдив 4000,
ул. Хан Кардам 16,
тел: +359 32 64 05 85
Факс: +359 32 642 707
 
Бургас 8000,
ул. Георги Шогунов 16,
тел/факс: +359 56 828 305
 
Шумен 9700,
Хотел "Орбита",
тел: +359 887 211 011
 
Представителство в Прищина,
Косово

Арберия, ул. Назим Хикмет 15 ,
тел/факс: +377 44/ 145 405
Кърджали 6600,
ул. Металург 7,
тел/факс: +359 361 62 055
 
Видин 3700,
ул. Княз А. Батенберг 3, ет. 3,
тел/факс: +359 94 623 666
 
Русе 7000,
бул. Фердинанд 3А
тел/факс: +359 82 58 71
 
Представителство в Белград,
Сърбия

Белград, ул. Nehruova 51,
Trzni centar, spr. 2,
тел/факс: +381 11 22 88 465
 
Представителство в Скопие,
Македония

Скопие, ул. Яне Сандански 9A ,
тел/факс: +389 22 45 43 11


EuroBul Holding JSC eurobul@eurobulholding.com

GCS Bulgaria LTD gcs.bulgaria@eurobulholding.com

EuroBul Cert LTD cert@eurobulholding.com

EuroBul Control LTD control@eurobulholding.com

EuroBul Control ITC LTD itc_control@eurobulholding.com

EuroBul Lovico LTD lovico@eurobulholding.com

EuroBul Verify LTD verify@eurobulholding.com

EuroBul Energy LTD energy@eurobulholding.com

EuroBul Rating LTD rating@eurobulholding.com

EuroBul Innovation LTD innovation@eurobulholding.com

EuroBul Training LTD training@eurobulholding.com